Regulamin

 1. 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu reklamowego (dalej „Portal”) i jest wiążący dla wszystkich jego użytkowników.

  1.2. Portal oferuje platformę do promowania usług, produktów oraz marek, umożliwiając użytkownikom efektywne dotarcie do potencjalnych klientów.

  1.3. Korzystając z Portalu, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 2. Zasady publikacji

  2.1. Portal umożliwia publikację materiałów reklamowych, w tym ogłoszeń, banerów i artykułów sponsorowanych.

  2.2. Wszystkie materiały reklamowe muszą być zgodne z prawem, etyką biznesową i nie mogą naruszać praw osób trzecich.

  2.3. Portal zastrzega sobie prawo do selekcji, edycji lub odrzucenia materiałów nieodpowiadających standardom jakości lub zasadom regulaminu.

 3. Odpowiedzialność

  3.1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanych materiałów reklamowych oraz za wszelkie działania wynikające z korzystania z Portalu.

  3.2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność kampanii reklamowych ani za jakiekolwiek straty bezpośrednie lub pośrednie poniesione przez użytkowników.

 4. Prawa autorskie

  4.1. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszystkie prawa do publikowanych materiałów i zezwala Portalowi na ich wykorzystanie w ramach świadczonych usług.

  4.2. Portal zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów reklamowych w celach promocyjnych własnej platformy.

 5. Reklamy i programy partnerskie

  5.1. Portal może zawierać reklamy zewnętrzne oraz uczestniczyć w programach partnerskich, generujących przychody z polecanych usług lub produktów.

 6. Interakcja i komentarze

  6.1. Użytkownicy mogą komentować i oceniać publikowane materiały reklamowe, zachowując zasady szacunku i kultury osobistej.

  6.2. Portal zastrzega sobie prawo do moderacji lub usuwania treści naruszających regulamin lub dobry obyczaj.

 7. Prywatność i ochrona danych

  7.1. Portal zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 8. Zmiany w regulaminie

  8.1. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Nowa wersja regulaminu obowiązuje od momentu jej opublikowania.

 9. Kontakt

  9.1. W sprawach dotyczących Portalu, użytkownicy mogą kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.